Pojazd Drogowo-Szynowy realizacja dla MPK Kraków

maj 24, 2021

Dostarczyliśmy ratowniczy żuraw samochodowy na podwoziu terenowym – pojazd drogowo – szynowy dla klienta w Krakowie. Żuraw będzie służył jednostce do wkolejania tramwajów po wypadnięciu z szyn i naprawy wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych na trasie tramwaju. Żuraw jest w stanie podźwignąć ciężar o masie 100 ton!